Népdalok

Elment János Katonának

  II: Elment János Katonának :II
  II: Engem itten hagyott másnak :II

  II: Hogyha elment, visszavárom :II
  II: Jánost én szívembe zárom :II

  II: Vissza nem jő, azt se bánom :II
  II: Magamat másnak ajánlom :II

  II: Gyere János mert megvárlak :II
  II: Mert ha nem jössz, férjhez adnak :II

  II: Kerek a szőlő levele :II
  II: Vártalak János az este :II

  II: Én vártalak, te nem jöttél :II
  II: Máshoz váratlan elmentél :II

  (Lujzikalagor)
  

Addig mondád elmész, itt hagysz

  Addig mondád elmész, itt hagysz
  Amíg bévalósítottad.
  Mennyit sírtam én teérted
  Mégis elmaradtam tőled.

  Elmentél, nem búcsúztál el.
  Búcsúzatlan indultál el.
  Lábad akármerre járjon,
  szíved értem holtig fájjon.

  Szemed akárkit ügyeljen,
  Szíved engem ne feledjen.
  Zöld erdőben liliomszál,
  Rabod vagyok, mert megfogtál.

  Árok, árok csendes árok
  Csende jóccakát kívánok.
  Többet rózsámhoz nem járok,
  Amit járok azt es bánom.

  Búzaszemet szed a galamb,
  Jajj, de szépen szól a harang.
  Vajon kinek harangoznak, 
  Talán az én galambomnak.

  Vajon kinek harangoznak, 
  Talán az én galambomnak,
  Bárcsak addig el ne vinnék, 
  Amíg innet odaérnék.
  Amíg innet odaérnék
  Bár egy levelet írhatnék
  Reszket kezem nem írhatom,
  Hull a könnyem nem láthatom.

  Nem jöttél el nézésimre,
  Gyere el temetésimre.
  Vess egy ásó földet reám, 
  Talán megérdemlem rózsám.

  Ültess fejfát a fejemhez,
  Egy kis rozmaring szálacskát.
  Hogy tudják meg, hogy itt jártál
  Nékem hű szeretőm voltál.

  (Lészped)
  

A fényes nap immár elnyugodott

  A fényes nap immár elnyugodott,
  A föld színye sötétben maradott.
  Nappali fény éjjelre változott,
  Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

  Minden állat megy nyugodalomra,
  Az Istentől kirendelt álomra.
  De én Uram, úgy megyek ágyamba,
  Mintha mennék gyászos koporsómba.

  Midőn ágynak adom a testemet,
  Deszka közé zárhatom éltemet.
  Hosszas álom érheti szememet,
  S a kakasszó hozhatja végemet.

  Vessünk számot hát, édes Istenem,
  Hogy lelkemet ne keljen féltenem,
  Hogy lehessen bátrabban szólanom,
  Midőn meg kell előtted állanom.

  Az ágyamba zokogva költözöm,
  Vánkosomat könyvemmel öntözöm.
  Ha megtartasz holnapi napodra,
  Nem fordítom azt megbántásodra.

  (Lészped)
  

Siralmas ez világ

  Siralmas ez világ
  Nékünk bűnösöknek,
  Siralmas ez világ
  Nékünk bűnösöknek.

  Hogyha meggondoljuk
  Napját életünknek,
  Hogyha meggondoljuk
  Napját életünknek.

  Ifiak, s öregek,
  Térjetek a jóra,
  Menjetek gyakrabban
  Az Isten házába!

  Kérjétek az istent,
  Hogy adja áldását,
  Ne vonja meg tőlünk
  Nagy irgalmasságát.

  Jaj, te bűnös ember,
  Hogy vársz üdvességet,
  Hogy el vagy merülve
  Nagy, szörnyű vétekvel.

  Mikor s a Szent Mihály
  Megfújja trombitát,
  Elé kell állani
  Vaj jóra, vaj rosszra.

  (Lujzikalagor)
  

Megdőlt egy fa mozdítástól

  Megdőlt egy fa mozdítástól
  Megválunk rózsám egymástól.

  Úgy megválunk mi egymástól
  Mint e levél az ágától

  Mert e levél őszvel lehull
  De tavaszra helyreújul

  Helyre újul mégsem búsul
  Dez én szüvem holtig búsul

  Búsulj szüvem mer én sírok
  Szomorú levelet írok

  Szomorú levelet írok
  Tudjad búcsúzni akarok

  Búcsúzásom nem szokásom
  Csak e sűrű sóhajtásom

  Ha még sóhajtottam lenne
  Szüvem meg es szakadt lenne

  Szakadt lenne utam lenne
  Ennyi bút nem értem lenne

  Mert búbánat keserűség
  Még a testvér is ellenség
  

Szeretőm vala szép vala

  Szeretőm vala szép vala
  Neki foga s elhagya
  S aki miatt elhagya
  Törje ki a nyavaja
  Törje ki a nyavaja
  S égje meg a tűz lángja.

  Szeretsz ingem, szeretsz mást
  Vasárnapra keress mást
  Mást kerestél nem kaptál
  Mind csak hozzám fordultál
  Mind csak hozzám fordultál
  Majd ki megbolondultál.

  Sirít ez orsóm egy-kettő
  Harmadik a szeretőm
  Negyediket nem várom
  Ajtóm mellé bézárom
  Ajtóm mellé bézárom
  S a seprűvel kihányom.

  Kerek utca kicsi ház
  Kicsi rózsám mit csinálsz?
  Csínogatom magamat
  Várom a galambomat

  Kerek utca szegelet
  Jártam én ott eleget
  Ha még egyszer ott járok
  A rózsámra találok

  Jajj Istenem, este van 
  Az én rózsám messze van
  Keszkenőm is nála van
  Víg örömem benne van.

  Nekem nincsen szeretőm
  Csak egy rongyos keszkenőm
  Szebbik felét fordítom
  A rózsámat gondolom.

  Csicseri borsó bablencse
  S a kékszemű menyecske
  Had üljél az ölembe
  Had nézzek a szemedbe
  Had nézzek a szemedbe
  Had nyúljak a zsebedbe.

  Adj egy csókot én egy mást
  Hogy ne felejtsük egymást
  Adtam biz’ én, adok is
  Ha tudom, meghalok is.

  (Külsőrekecsin)
  

Le az úton, le, le, le

  Le az úton, le, le, le, 
  Fehér bosztán levele.
  Édesem elejibe, 
  Édesem es fejérbe.

  Fehér galamb képibe' 
  Felülök ez ölibe.
  Csirikolok szemibe, 
  Mint madárka fészkibe.

  Fenn a csillag, fenn az ég, 
  Még eszedbe jutok én,
  De már akkor késő lesz, 
  Mer' a szívem másé lesz.

  (Gâsteni) 
  

Szeretőm e táncba, gyűrűm ez ujjába

  Szeretőm e táncba, gyűrűm ez ujjába,
  Minden fordulásba' ragyog ez ujjába.
  Szeretőm es voltál, kerítőm es voltál,
  Verjen meg az Isten, ha igaz nem voltál.

  Ki az ő édesit igazán szereti,
  Nincsen olyan árvíz, hogy föl nem keresi.
  Én az én édesim igazán szerettem,
  Nincsen olyan árvíz, hogy föl ne keressem.

  Csak azért szerettem falu szélin lakni,
  Hogy az én édesim odajár itatni.
  Lovát itatgatja, magát mutogatja,
  Két piros orcáját vélem csókoltatja.

  Ne csókolj, ne szeress, mer' nekem nem kellesz,
  Mi haszna, ha szép vagy, örökké beteg vagy.
  Csókolj, rózsám, csókolj, egyszer es, kétszer es,
  Egyszer es, kétszer es, még tizenkétszer es.

  (Klézse)
  

Mikor Gergely legény volt

  Mikor Gergely legény volt, 
  Jaj, micsa' szép legény volt,
  Édes Gergelem, kedves Gergelem.(Ref.)

  Jaj, micsa' szép legény volt, 
  csipkefából botja volt.

  Csipkefából botja volt, 
  Nékem jó szeretőm volt.

  Mikor Gergely legény volt, 
  Olyan legény egy sem volt.

  Veresboros üvegem, 
  kecskeszemű Gergelem.

  Gergely sültült e gerlicsbe,
  Én táncoltam e pincébe,

  Gergely sültült, s én táncoltam,
  Jaj, micsa' szép lányka voltam,

  Papucskáim pattogtak,
  Pántlikáim zurrogtak,

  Papucskáim kop-kop-kop,
  Pántlikáim zer-zer-zer,

  Pántlikáim zer-zer-zer, 
  Mátkecskáim her-her-her,

  Édes voltál, sebes voltál,
  de szívedben ördög voltál.

  Gergel, szeretőm vala
  Karikagyűrűm vala

  Gergel szeretőm nincsen
  Karikagyűrűm sincsen

  Édes voltál, sebes voltál,
  utoljára be jó voltál.

  (Klézse) 
  

Tavaszi szél vizet áraszt

  II: Tavaszi szél vizet áraszt,
  Virágom, virágom. :II
   
  II: Hát én immár kit válasszak,
  Virágom, virágom. :II
   
  II: Te engemet, én tégedet,
  Virágom, virágom. :II
   
  II: Bújjunk egymás árnyékába,
  Virágom, virágom. :II
   
  II: Megszáradt a füge fástul,
  Virágom, virágom. :II
  II: Megválunk rózsám egymástól,
  Virágom, virágom. :II
   
  II: Mint az elmúlt esztendőtől,
  Virágom, virágom :II
  II: Mint ősszel fa levelétől,
  Virágom, virágom. :II

  (Lujzikalagor)
  

Hazám, hazám, csendes hazám!

  Hazám, hazám, csendes hazám! 
  Bárcsak határid láthatnám! 
  Látom füstjét, de csak alig. 
  Az ég alatt zengedezik. 

  II:Az ég alatt, a föld színén 
  Olyan árva nincsen, mint én :II

  II:Árvaságimat se bánom,
  Csak apám, s anyám sajnálom.:II

  Testvér, mikor az úton jársz 
  Szíved fáj-e, ingem nem látsz? 
  De ha fáj es, mit tudsz tenni? 
  Egyszer ennek így kell lenni. 

  Egyszer ennek így kell lenni, 
  Ketten két útra indulni, 
  Meg kell egymástól válani, 
  Meg kell egymástól válani. 

  II:Úgy elválunk mi egymástól, 
  Mint a lapi az ágától :II
  

E kertemben egy madár

  E kertemben egy madár
  Keringetem, de nem vár
  Jaj, Istenem, de nagy kár
  Hogy engemet meg nem vár!

  Várj meg engem te madár
  Mert magadra maradál
  Csirip-csirip te madár
  Mert magadra maradál!

  Ha te engem meg nem vársz
  Örökké magadra jársz
  Csirip-csirip te madár
  Örökké magadra jársz!
  

Keresem, keresem nem kapom

  Keresem, keresem nem kapom
  Ha megkpom megcsapom
  Ha elérem, megfogom
  Én őt mindjárt csókolom

  Ez a leány kicsike,
  Szökik mint egy görice
  De a legény nagyecska
  Szökik, mint e lovecska.

  Fejér végű kendőbe,
  Menjünk ki e csenderbe
  Veres végű kendőbe,
  Menjünk mennyegezőbe.

  Magas vagy te mint a nád,
  Tejben feresztett anyád.
  Tejbe-vajba feresztett,
  Most szárnyadra eresztett.

  (Klézse)
  

Táncolj kecske, ne állj meg

  Táncolj kecske, ne állj meg
  Mer’ az Isten nem ver meg.

  Kukorica, csutika
  Rázkolódjál Máriska.

  Csutiboti, csutika
  Ketten hálunk Máriska.

  (Klézse)
  

Ez a kicsi Lészped nem jó helyen van

  Ez a kicsi Lészped nem jó helyen van,
  Mer’ a templom a közepibe van
  Körös körül arany csipke
  Rászállott egy bús gerlice.

  Nem megmondtam te bús gerlice,
  Ne rakj fészket az út szélire.
  Mert az úton sokan járnak,
  Kis fészkedre reátalálnak.

  Ne sírj, ne ríj, te bús gerlice,
  Visszajő (még) a te párod ide.
  Nem kell nékem a senki párja,
  Ha a babám el van zárva.

  El van zárva vasas zár alá,
  Büszke román király fegyvere alá.
  Nincsen olyan, aki kizárja,
  Ki a babám megszabadítsa.

  Szabadulnék rózsám, ej, de nem lehet,
  Ki kell töltsem a három évet.
  ||: Egyet töltök a hazámért,
  Kettőt a régi babámért. :||

  (Lészped)
  

Mondd meg nekem, kicsi madár

  Mondd meg nekem, kicsi madár,
  Mikor leszen nyár!
  Megmondom én neked lányom
  Mikor leszen nyár.

  II: Húsvét után tavasz világ,
  Még aztán jő nyár.:II

  Tavasz, tavasz, gyenge tavasz,
  Mindent megújítasz,
  Erdőt-mezőt béborítasz,
  Engem szomorítasz.

  S e madárkák esszegyülnek,
  Szépen zengedeznek,
  Csak az árvák keseregnek,
  Ők nem énekelnek.

  A holtak es arról halják
  Nékünk tavaszunk jő,
  Kicsi bárány bőgéséről,
  Tilinkó szólásról.

  (Lujzikalagor) 
  

Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim?

  Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim?
  Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim?
  Tizenketten voltak, mind fehérek voltak.

  Tizenketten voltak, mind fehérek voltak.
  Csak kettő volt barna, harmadik az anyja.
  Csak kettő volt barna, harmadik az anyja.
  Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj!

  Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj!
  Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj!
  Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj!
  Mer' ha belémerülsz, soha ki nem kerülsz.

  Mer' ha belémerülsz, soha ki nme kerülsz.
  Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram!
  Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram!
  Ő se vejszen szegény, me' jó pipás legény.
  Ő se vejszen szegény, me' jó pipás legény.

  (Lészped) 
  

Gyere ki te gyöngyvirág

  Gyere ki te gyöngyvirág
  Mert feljött az holdvilág jaj
  Gyere ki te gyöngyvirág
  Mert feljött az holdvilág jaj

  Majd kinezék ablakon
  Az lajbimat gombolom jaj
  Az lajbimat gombolom
  Szeretőmet gondolom jaj

  A te tarka kutyádat
  Más hergeti de nem én jaj
  Az hergesse ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj

  A te vasas kapudat
  Más zergeti de nem én jaj
  Az zergesse ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj

  A te karcsú derekad
  Más szorítsa de nem nem én jaj
  Az szorítsa ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj

  A te piros orcádat
  Más csókolja de nem én jaj
  Az csókolja ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj

  (Gajcsána)
   

Szól kukukk, szól

  Szól kukukk, szól
  Ki kapuján szól?
  Benne leány öltöződik
  Kinn a bárisz forgatódik
  Szól a kukukk, szól.

  Szól a kukukk, szól,
  Ki kapuján szól?
  Kit adsz nékem király bíró,
  Kivel Bécsbe menjek?
  S a zöld fának árnyékjába
  Kivel beszélgessek?

  János öcsémvel,
  János öcsémvel,
  Szép ő maga, szép gúnyája
  Gyingyös dolomántja

  Szól a kukukk, szól,
  Ki kapuján szól?
  János öcsém zöld erdőbe
  Fénylik a kard az övibe,
  Szól a kukukk, szól.

  (Lészped)